... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος | “WE GO!” : Βελτιώσεις υπηρεσιών κέντρων κατά της βίας των γυναικών

Παρουσίαση του έργου
WE GO!
Women Economic-independence & Growth Opportunity
Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου και cocktail party την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 για το έργο με τίτλο “WE GO!”. Το έργο έχει ως στόχο να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα καταφύγια και τα κέντρα κατά της βίας των γυναικών και απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες και στα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών θυμάτων βίας, καθώς και στην επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών αυτών.
Με τη βοήθεια του έργου “WE GO!”, τα Καταφύγια και τα Κέντρα κατά της Βίας των Γυναικών θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ανάγκες των γυναικών θυμάτων βίας, προσφέροντας τους τη διέξοδο που χρειάζονται για να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά.
Επίσης, θα βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών των καταφυγίων και των κέντρων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τον προσδιορισμό και τη διάδοση καλών πρακτικών. Επιπροσθέτως, χάρη στις καινοτόμες μεθοδολογίες και τα προγράμματα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας του έργου, θα βελτιωθεί η δυνατότητα των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών να ανταποκριθούν στις οικονομικές ανάγκες των γυναικών θυμάτων βίας. 
4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1) Θα πραγματοποιηθεί Έρευνα και Συγκριτική Ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα υφιστάμενα προγράμματα που απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας:
Χάρη στις καθιερωμένες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων, η δράση αυτή θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των γυναικών, που έχουν πρόσβαση σε καταφύγια και Κέντρα κατά της Βίας των Γυναικών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
2) θα οργανωθούν 3 διεθνείς Συναντήσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων βίας:
Χάρη στην πολύτιμη τεχνογνωσία των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών, τα αποτελέσματα των συναντήσεων του έργου θα συμβάλουν στο σχεδιασμό ενός οδηγού που θα εστιάζει στις καλές πρακτικές και στις καινοτόμες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν τα ίδια τα καταφύγια και τα κέντρα κατά της βίας των γυναικών στην οργάνωση των προγραμμάτων τους. Ο οδηγός αυτός θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια του έργου και στη συνέχεια θα διανεμηθεί σε επαγγελματίες του χώρου.
3) Θα δημιουργηθούν νέα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης τα οποία θα απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας:
Το έργο θα βοηθήσει να δημιουργηθούν νέα και καινοτόμα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης, που θα απευθύνονται στους εργαζόμενους και στους ειδικούς των καταφυγίων και των κέντρων κατά της βίας των γυναικών.
4) θα πραγματοποιηθούν δράσεις Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου:
Εκτός από το διαφημιστικό υλικό που παρέχεται ήδη, θα οργανωθούν δημόσιες εκδηλώσεις στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Το έργο επίσης, θα παρουσιασθεί σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κατά την οποία θα γίνουν συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των γυναικών θυμάτων βίας.
ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  • Πάνω από 200 γυναίκες και 50 υπεύθυνοι των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της βίας των Γυναικών θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης
  • Πάνω από 50 επαγγελματίες που δουλεύουν με γυναίκες θύματα βίας θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών.
  • Πάνω από 100 εκπρόσωποι τοπικών και διεθνών Φορέων και Θεσμών θα έρθουν σε επαφή με το έργο.
  • Πάνω από 1,000 ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union”, και εμπλέκει 15 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Βουλγαρία). Οι οργανισμοί που συμμετέχουν είναι οι εξής:
ActionAid Italia
Istituto per la Ricerca Sociale (IRS)
SURT Foundation
Fundación Mujeres
Gender Project for Bulgaria Foundation
Bulgarian Center for Women in Technology (BCWT)
Animus Association Foundation
Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
Folkuniversitetet
Centro Veneto Progetti Donna – Auser
Association “Donatella Tellini”
C.I.F. (Italian Women’s Centre)
Η παρουσίαση του έργου έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 2η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Η Εβδομάδα αυτή αποτελεί επίσημη εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πορεία της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και της Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.

Σχεδόν οι μισές γυναίκες δεν έχουν κάνει ποτέ μαστογραφία!

Σχεδόν οι μισές γυναίκες δεν έχουν κάνει ποτέ μαστογραφία!

Σε ενημερωτική εκδήλωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας παρουσιάστηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τις γυναίκες και τον καρκίνο του μαστού καθώς και μια σειρά προτάσεων πολιτικής υγείας για τη διαχείριση του καρκίνου του μαστού, μία σειρά προτάσεων και στόχων με την ονομασία "Οδικός Χάρτης για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού".
Δέσμευση ζωής αναλαμβάνουν οι Ελληνίδες βουλευτές και ευρωβουλευτές, θέτοντας στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Η δημιουργία μίας συμμαχίας σε επιστημονικό, θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, κάτω από την ομπρέλα του υπουργείου Υγείας, για τη διαχείριση της πιο συχνής μορφής καρκίνου που πλήττει τις γυναίκες, τον καρκίνο του μαστού, είναι πλέον πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Η Σύμπραξη των Γυναικών Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)  και των Συλλόγων Ασθενών "ΑγκαλιάΖΩ", " Άλμα Ζωής" και "Κ.Ε.Φ.Ι", επισημοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, με την υπογραφή του "Οδικού Χάρτη για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού". Συντονιστές της Εκδήλωσης ήταν ο κ. Ιωάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και η κα Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής".
Ο "Οδικός Χάρτης"
Ο Οδικός Χάρτης για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού αποτελεί ουσιαστικά μια σειρά προτάσεων πολιτικής υγείας για τη διαχείριση του καρκίνου του μαστού με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση και τέλος, την έρευνα, αξιολόγηση των υπηρεσιών και χρηματοδότηση της φροντίδας.
οδικός  χάρτης


Το "ταξίδι" των γυναικών με καρκίνο του μαστού
Η έρευνα του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" για τις συνθήκες πρόσβασης των ασθενών με καρκίνο του μαστού στις υπηρεσίες υγείας ήταν αποκαλυπτική. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν στην εκδήλωση η κα Ελπίδα Πάβη, Επιμελήτρια – Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και η κα Βασιλική Τσιάντου, Εξωτερικός Επιστημονικός συνεργάτης – Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Σύμφωνα με την έρευνα:
    Το 49% των γυναικών δεν είχε κάνει ποτέ αυτοεξέταση μαστού και το 35,7% δεν είχε κάνει ποτέ μαστογραφία. Οι γυναίκες με υψηλό εισόδημα και όσες έχουν σταθερό γιατρό για τον έλεγχο του στήθους έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν μαστογραφία.
    Το 30,8% ανέφερε εμπόδια στην πρόσβαση σε γιατρό για υπέρηχο και ψηλάφηση στήθους, και το 26,5% εμπόδια στην πρόσβαση σε μαστογραφία με κύριους λόγους "πολύ απασχολημένη", "αμέλεια", "κόστος".
    Μόλις το 30,7%  των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα εντόπισαν το πρόβλημα κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου
    Από την πρώτη επίσκεψη σε γιατρό μέχρι την παραπομπή για διερεύνηση πιθανότητας καρκίνου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 18 ημέρες.
    Οι ασθενείς επισκέπτονται κατά μέσο όρο 1,8 χειρουργούς για να επιλέξουν τον χειρουργό τους.
    Για την χειρουργική επέμβαση οι περισσότερες γυναίκες επέλεξαν ιδιωτική κλινική - νοσοκομείο (57,4%) αλλά και στα υπόλοιπα στάδια της θεραπείας (χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες) ο ιδιωτικός τομέας έχει υψηλά ποσοστά επιλογής.
    Οι σύλλογοι ασθενών έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, ενώ το κόστος της επαγγελματικής ψυχολογικής υποστήριξης ήταν ο βασικότερος αποτρεπτικός παράγοντας για όσες γυναίκες ένιωσαν την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη.
    Τις δαπάνες θεραπείας καλύπτουν κατά κύριο λόγο τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και οι ίδιες οι ασθενείς με ιδιωτικές πληρωμές. Το 47,3% των νοικοκυριών δαπανούν άνω του 20% του οικογενειακού εισοδήματος για την διαχείριση του καρκίνου του μαστού. Περίπου 10% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα αναγκάστηκαν είτε να δανειστούν είτε εκποίησαν περιουσιακά στοιχεία.
Η έρευνα του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της Roche Hellas, ενώ η σημερινή εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της Roche στο πλαίσιο της εκστρατείας για τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο "for HER".

"Γροθιά στο στομάχι" τα λόγια 9χρονης για τις διακρίσεις σε βάρος των Αφροαμερικανών

"Γροθιά στο στομάχι" τα λόγια 9χρονης για τις διακρίσεις σε βάρος των Αφροαμερικανών [Βίντεο] - Κεντρική Εικόνα

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Σάρλοτ, στη βόρεια Καρολίνα, η παρέμβαση της 9χρονης Ζιάννα Ολιφάντ.
Λίγες ημέρες μετά το θάνατο από πυρά αστυνομικού του αφροαμερικανού Κιθ Σκοτ και τα επεισόδια που ακολούθησαν, στα οποία έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, η μικρή Ζιάννα μίλησε για το πώς «φέρονται διαφορετικά στους αφροαμερικανούς σε σχέση με άλλους ανθρώπους».
Η μικρή Ζιάννα μετά βιας συγκρατούσε τα δάκρυά της περιγράφοντας πώς είναι να μεγαλώνει κανείς στη Σάρλοτ.
«Νοιώθω ότι μας συμπεριφέρονται διαφορετικά. Δεν μου αρέσει πώς μας αντιμετωπίζουν. Το ότι κάποιος έχει διαφορετικό χρώμα δέρματος δεν μου λέει τίποτα εμένα» μπόρεσε να ψελίσσει πριν ξεσπάσει σε κλάματα.
«Τα πας μια χαρά. Μην σταματάς» την ενθάρρυνε κάποιος από τους παριστάμενους.
«Είμαστε μαύροι και δεν θα πρέπει να νιώθουμε έτσι. Δεν θα πρέπει να διαμαρτυρόμαστε γιατί όλοι μας φέρονται λάθος. Το κάνουμε γιατί έχουμε δικαιώματα» συνέχισε με λυγμούς το 9χρονο κορίτσι.
«Δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι μέχρι σήμερα. Δεν αντέχω αυτή τη συμπεριφορά. Είναι ντροπή να σκοτώνονται οι γονείς μας και να μην μπορούμε να τους δούμε ξανά. Είναι κρίμα να τους θάβουμε. Δακρύζουμε και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Χρειαζόμαστε τους γονείς μας να είναι δίπλα μας» κατέληξε η μικρή Ζιάννα.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων ανέργων νέων ηλικίας 25-29 ετών στα µητρώα του ΟΑΕ∆ έως 6/10 για πρόσβαση στο πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας

Οι άνεργοι νέοι ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, καλούνται να προσέλθουν στα ΚΠΑ του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, έως την Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2016, για να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους προκειµένου να µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα «Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ».

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ηµέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό Φορέα.

Με την ολοκλήρωση της τετράµηνης εργασιακής εµπειρίας, οι πρακτικά ασκούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε πρόγραµµα επιδότησης θέσης εργασίας διάρκειας οκτώ µηνών.

Για την αποτελεσµατικότερη σύζευξη µεταξύ των προσφερόµενων από τους εργοδότες θέσεων εργασιακής εµπειρίας µε επίβλεψη στον χώρο εργασίας, µε τις ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων που επιθυµούν να απασχοληθούν στις θέσεις αυτές ο ΟΑΕ∆ καλεί:
  • Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυµούν να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία στην Ενότητα «Επιθυµητή Απασχόληση», είτε ως πιστοποιηµένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθµου µέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία µε τον Εργασιακό Σύµβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆

• Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους νέους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειµένου να εγγραφούν και να πραγµατοποιήσουν συνάντηση µε εργασιακούς συµβούλους ώστε να περάσουν από την διαδικασία της Εξατοµικευµένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης.

Σηµειώνεται ότι η ένταξη των ανέργων στους πίνακες επιλογής του προγράµµατος, θα γίνει σύµφωνα µε την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή σύµφωνα µε τις -οριζόντιες- ειδικότητες σε τοµείς διοίκησης και διάθεσης (πωλήσεις) που έχουν δηλώσει στην Εξατοµικευµένη Προσέγγιση / βιογραφικό, ενώ οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής αλλά υποδεικνύονται από τους εργασιακούς συµβούλους των ΚΠΑ2 στις επιχειρήσεις µε σειρά προτεραιότητας. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στους γονείς ανήλικων τέκνων, µε απόλυτη προτεραιότητα στις µητέρες, και έπονται οι άνεργοι µε την µεγαλύτερης διάρκειας (σε ηµέρες), εγγεγραµµένη ανεργία στο µητρώο του ΟΑΕ∆.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕ∆ και την έκδοση του δελτίου Ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειµένης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος – Ε1. Οι άνεργοι που εµφανίζονται ως εξαρτώµενα µέλη θα προσκοµίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος ή το Ε1 του ατόµου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό µέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.
• Λογαριασµός ∆ΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής / κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συµφωνητικού µίσθωσης κατοικίας, κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆ΟΥ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (∆ελτίο Ταυτότητας, ∆ιαβατήριο).
 • Επίσηµο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
• Άδεια διαµονής ή εργασίας προκειµένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Η Υπηρεσία ΚΠΑ2 διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό που κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι έχουν ανήλικα τέκνα, τότε καλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ προκειµένου να τα δηλώσουν και να προσκοµίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών, προκειµένου να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» µπορούν να προσέρχονται στα ΚΠΑ, για την επικαιροποίηση του βιογραφικού τους ή την εγγραφή τους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, µέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2016.

http://www.oaed.gr/Ιρλανδία: 20.000 διαδηλώνουν σε καταρρακτώδη βροχή για το δικαίωμα στην άμβλωση!

Σε λίγες εβδομάδες θα τεθεί σε ψηφοφορία στο ιρλανδικό κοινοβούλιο το ενδεχόμενο να καλεστεί δημοψήφισμα για την κατάργηση του Άρθρου 8 του Συντάγματος. Το Άρθρο αυτό απαγορεύει –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων– την άμβλωση, με αποτέλεσμα χιλιάδες γυναίκες να καταφεύγουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό για να υποβληθούν στην επέμβαση, ή να παίρνουν «παράνομα» το χάπι της άμβλωσης.
Η συζήτηση και ψηφοφορία στην ιρλανδική βουλή είναι αποτέλεσμα της πρότασης της βουλευτή του «Σοσιαλιστικού Κόμματος – CWI» (αδελφή Οργάνωση του «Ξ» στην Ιρλανδία) Ruth Coppinger.
marchforchoice2015
Στην εκστρατεία για την κατάργηση του Άρθρου 8 συμμετέχουν δυναμικά γυναίκες (και άντρες) όλων των ηλικιών, διεκδικώντας το αυτονόητο: να έχουν οι ίδιες τον έλεγχο των σωμάτων τους!
Μια πολύ συμαντική στιγμή της πολύμηνης εκστρατείας ήταν η πορεία που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στο Δουβλίνο, με κεντρικό σύνθημα «Πορεία για την Επιλογή». Κατά τη διάρκεια της ημέρας έβρεχε καταρρακτωδώς, ωστόσο πάνω από 20.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους!
Με πλακάτ και συνθήματα όπως «Δικό μου το σώμα, δική μου η επιλογή», «Δεν είμαι δοχείο», «Δεν είμαι απλά μία μήτρα που περπατάει», οι διαδηλώτριες εξέφρασαν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι ο έλεγχος στα κορμιά και στις ζωές τους πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Εκτός από φεμινιστικές/γυναικείες και πολιτικές οργανώσεις, στην πορεία συμμετείχαν και φοιτητικοί σύλλογοι, αλλά και μια σειρά συλλογικότητες εργαζομένων που υποστηρίζουν το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, από σχετικούς με το θέμα επαγγελματικούς κλάδους, όπως γιατροί, μαίες και δικηγόροι.
Πρόσφατα, η ιρλανδική κοινωνία, αποφάσισε με δημοψήφισμα να θεσμοθετήσει το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο, με πλειοψηφία που άγγιξε το 62% και έφτασε πολύ ψηλότερα στις πιο φτωχές, εργατικές γειτονιές της χώρας!
Σε μία χώρα όπως η Ιρλανδία, όπου η Καθολική Εκκλησία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό μια σειρά τομείς του κράτους, όπως η Παιδεία και η Υγεία, η θέσπιση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο, αποτελεί μια πολύ μεγάλη νίκη!
Μια νίκη, που σήμερα το κίνημα προσπαθεί να επεκτείνει στο δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν οι ίδιες για το σώμα τους και τη ζωή τους.

Φετφάς στο Ιράν: «οι γυναίκες να μην κάνουν ποδήλατο»

Φετφάς στο Ιράν: «οι γυναίκες να μην κάνουν ποδήλατο»

«Οι μετακινήσεις με το ποδήλατο συχνά τραβούν την προσοχή των ανδρών και εκθέτουν την κοινωνία στη διαφθορά. Θέτουν σε κίνδυνο την παρθενία και πρέπει να απορριφθούν»,δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μιλώντας σε τοπικά μέσα.

Αλλά φαίνεται πως ο φετφάς κατά της χρήσης του ποδηλάτου από τις γυναίκες δεν πτόησε ιδιαίτερα τις Ιρανές οι οποίες όχι μόνο συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το αγαπημένο τους μεταφορικό μέσο αλλά αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με τις ίδιες να ποδηλατούν. «Η μητέρα μου και εγώ είμαστε από την Τεχεράνη. Λατρεύουμε να ποδηλατούμε: είναι ένα δικαίωμά μας και δεν πρόκειται να το χάσουμε», σημειώνουν κάτω από ένα βίντεο μια μητέρα και η κόρη της στο οποίο εμφανίζονται να ποδηλατούν στο νησί Κις του Περσικού Κόλπου.

Πίσω από αυτήν την εκστρατεία διαμαρτυρίας κατά του εν λόγω φετφά βρίσκεται η Μασίχ Αλινετζάντ, μια ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών του Ιράν που ζει στη Νέα Υόρκη. Αφοσιωμένη εδώ και χρόνια στον αγώνα κατά της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας από τις Ιρανές, η κ. Αλινετζάντ απηύθυνε έκκληση στις συμπατριώτισσές της να της αποστείλουν φωτογραφίες με τις ίδιες να ποδηλατούν, φωτογραφίες τις οποίες στη συνέχεια ξεκίνησε να τις δημοσιεύει στο χάσταγκ #IranianWomenLoveCycling. «Αποτελεί ντροπή ένας φετφάς αυτού του είδους για τις γυναίκες του 21ου αιώνα. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό το 2016. Οι γυναίκες του Ιράν θέλουν να είναι δραστήριες στην κοινωνία, αλλά για τους θρησκευόμενους αποτελούν απειλή, δεν θα πρέπει ούτε να φαίνονται ούτε να ακούγονται, αλλά να είναι κλεισμένες στην κουζίνα».
Πρόσφατα  η Μασίχ Αλινετάντ μίλησε ενώπιον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και υπενθυμίζοντας ότι οι γυναίκες του Ιράν έχουν ανάγκη τη στήριξη των γυναικών της Ευρώπης στη μάχη για τα δικαιώματά τους, δεν δίστασε να κατηγορήσει τις ευρωπαίες πολιτικούς - από την Σεγκολέν Ρουαγιάλ, υπουργό Περιβάλλοντος της Γαλλίας έως την Φεντερίκα Μογκερίνι, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ - για υποκρισία: την ώρα που στην Ευρώπη διαμαρτύρονται για τη χρήση του μπουρκίνι, οι ευρωπαίες πολιτικοί όχι μόνο δεν καταδικάζουν την υποχρεωτική χρήση της μαντίλας από τις Ιρανές αλλά όποτε επισκέπτονται την Ισλαμική Δημοκρατία την φορούν και οι ίδιες.

Η αγάπη είναι η απάντηση -AnimasyrosΤο Κέντρο Ζωής, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων Animasyros, παρουσιάζουν το βίντεο κινουμένων σχεδίων «Η αγάπη είναι η απάντηση», που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εφαρμοσμένου εργαστηρίου κινουμένων σχεδίων στο Κέντρο Ημέρας Αθήνας, με τη συμμετοχή ατόμων θετικών στον ιό HIV και εθελοντών του Οργανισμού.
Τα animations «Η αγάπη είναι η απάντηση» και «Η Γη δε σταματάει να γυρίζει» παρουσιάστηκαν στο Animasyros 9.0 (21-25/09/2016), δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κοινωνικό αποκλεισμό, να αποτυπώσουν τα συναισθήματα, τα βιώματα, τις φοβίες, αλλά και τις ελπίδες τους.
Η δημιουργική αυτή συνεργασία δείχνει στην πράξη ότι, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για τη διαμόρφωση μηνυμάτων γεμάτων νόημα και ελπίδα, καταπολεμάμε πιο αποτελεσματικά το κοινωνικό στίγμα!

Το 40 % των αντρών και το 39 % των γυναικών ζει με τον φόβο της απόλυσηςΣύμφωνα με την έρευνα Workmonitor της Randstad για το γ' τρίμηνο του 2016 ο φόβος της απόλυσης κυριαρχεί στο 40% στους άνδρες και το 39% στις γυναίκες.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση πόσο πιθανή θεωρούν οι εργαζόμενοι την απώλεια εργασίας ή τη μη ανανέωση του συμβολαίου τους στους επόμενους έξι μήνες, το 39% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ πιθανόν, το οποίο σηματοδοτεί αύξηση της τάξης του 2% από το β' τρίμηνο του 2016.
Η ηλικιακή ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό, όσον αφορά τον φόβο απόλυσης, είναι αυτή των 18-24 ετών (57%). Τέλος, το τμήμα των ερωτηθέντων που απάντησε ότι έχει ένα χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι αυτό που εμφανίζει τον μεγαλύτερο φόβο απώλειας της εργασίας του, σε ποσοστό 42%. 
Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το γ' τρίμηνο του 2016 ασχολείται με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα φύλα στον χώρο εργασίας, καθώς και τις ηγετικές θέσεις που αναλαμβάνουν. Ακόμα, αναλύονται στοιχεία για τον τριμηνιαίο Δείκτη Κινητικότητας, τον φόβο απώλειας εργασίας, καθώς και για την εργασιακή ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων. 
Σύμφωνα με τους Έλληνες συμμετέχοντες στην τελευταία έρευνα Workmonitor, το 72% πιστεύει ότι ο εργοδότης του αντιμετωπίζει ισότιμα, τόσο τους άνδρες, όσο και τις γυναίκες. Ωστόσο, μόνο το 60% θεωρεί ότι και τα δύο φύλα υποστηρίζονται εξίσου, όταν κάνουν αίτηση για δουλειά ή όταν επιδιώκουν μία προαγωγή.
 Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υφίστανται ακόμα διακρίσεις, λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς το 68% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι άνδρες προτιμούνται από τις γυναίκες, όταν δύο υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα για μία θέση. Ένα ποσοστό της τάξης του 80% υποστηρίζει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες συνάδελφοι ανταμείβονται το ίδιο από τον εργοδότη τους για παρόμοιους ρόλους.
 Τα πρόσφατα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η προτίμηση ανδρών για διευθυντικές θέσεις είναι πολύ υψηλή στην Ελλάδα, σε ποσοστό 80%. Στην πραγματικότητα, το 2016, το 77% δήλωσε ότι ο άμεσος προϊστάμενός του είναι άνδρας. Στην έρευνα Workmonitor για το 1ο τρίμηνο του 2013, μόλις το 52% υποστήριξε το ίδιο. Επομένως, παρατηρείται μία έντονη αλλαγή στην προτίμηση φύλου για διοικητικές θέσεις.
Το 83% συμφωνεί ότι ο άμεσος προϊστάμενος παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος. Το 73% μοιράζεται την άποψη ότι ο άμεσος προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την καλλιέργεια της εταιρικής κουλτούρας με το να θέτει ο ίδιος το παράδειγμα.
 Η Κική Αυγουστάτου, HR & Business Excellence Manager στη Randstad, σχολιάζει: «Το "κλειδί" είναι να παρουσιάζουν τα διοικητικά στελέχη υποδειγματική συμπεριφορά, δηλαδή να λειτουργούν ως πρότυπο με το εργασιακό ήθος τους και με τη συμπεριφορά τους. Στην τελική, οι πράξεις είναι αυτές που μετράνε, όχι τα λόγια. Στη Randstad, δουλεύουμε με το μότο "μία εταιρεία, μία κατεύθυνση" και επιδιώκουμε ένα ζωντανό και ενεργητικό περιβάλλον, δουλεύοντας ευχάριστα».
Το 88% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα προτιμά να εργάζεται σε μία ομάδα με ίση εκπροσώπηση φύλων. Παρόλα αυτά, μόνο το 68% θεωρεί ότι οι ποικιλόμορφες ομάδες σημειώνουν καλύτερα αποτελέσματα από τις ομάδες ενός φύλου. Το 25% στην Ελλάδα πιστεύει ότι είναι θετικό στοιχείο να ευνοείται το ένα φύλο αντί του άλλου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κάθε εταιρείας για ποικιλομορφία, ενώ το 52% δηλώνει ότι η ισότητα των φύλων αυξάνεται όσο ανεβαίνει ένας υπάλληλος στην ιεραρχία.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1% από το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας το 65%. Το 67% των γυναικών που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα δηλώνει ικανοποιημένο με την εργασία του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες αγγίζει το 64%. Το τμήμα του πληθυσμού που έχει ένα μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό εργασιακής ικανοποίησης, σε ποσοστό 67%. 
Ο αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν νέα απασχόληση μειώνεται ελαφρώς
Το ποσοστό των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που αναζητά νέες θέσεις εργασίας μειώθηκε κατά 3%, φτάνοντας το 31% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016. Το υψηλότερο ποσοστό των ανθρώπων που αναζητούν νέες θέσεις εργασίας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 55-67 ετών, σε ποσοστό 40%. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 32% των γυναικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας, ενώ αυτό το ποσοστό άγγιξε το 29% για τους άνδρες.
Το ποσοστό των εργαζομένων που άλλαξε θέση εργασίας εντός των τελευταίων έξι μηνών μειώθηκε κατά 2% και έφτασε στο 19%. Η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών είχε τον υψηλότερο δείκτη αλλαγής απασχόλησης (29%), ενώ τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες άλλαξαν συχνότερα εργασία (22%). Το ίδιο ισχύει για το τμήμα των ερωτηθέντων που απάντησε ότι έχει ένα μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης, με ποσοστό 21%.

Σε αυτό το χωριό βάζουν με το Ζόρι τις Γυναίκες να παντρεύονται μεταξύ τους

Σύμφωνα με το έθιμο της φυλής Kurya, οι νέες γυναίκες παντρεύονται ηλικιωμένες γυναίκες αντί για άνδρες! 

Αυτό το περίεργο έθιμο ασκείται σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Nyamongo που βρίσκεται στην επαρχία Mara της βόρειας Τανζανίας. Μην συγχέετε αυτό το παράξενο έθιμο με τους γάμους ατόμων του ιδίου φύλου στην Δύση.

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι νεαρές γυναίκες παντρεύονται τις μεγαλύτερες ομολόγους τους.

Παλιά οι γυναίκες πρέπει να είναι είτε χήρες είτε διαζευγμένες. Μια ηλικιωμένη γυναίκα με παιδιά επιτρέπεται να παντρευτεί, αν όλοι οι γιοι και οι κόρες της είχαν παντρευτεί και είχαν φύγει από το σπίτι. Επίσης, οι γυναίκες πρέπει να δώσουν προίκα για να παντρευτούν τα νεαρά κορίτσια.

Ο σκοπός αυτού του μοναδικού εθίμου είναι να διατηρηθεί το βιοτικό επίπεδο των γηραιότερων γυναικών, καθώς οι γάμοι παρέχουν ασφάλεια στις μόνες ηλικιωμένες γυναίκες και τις περιουσίες τους στο χωριό.

Μετά το γάμο, οι γυναίκες ζουν, μαγειρεύουν, εργάζονται και μεγαλώνουν τα παιδιά μαζί.

Μπορούν να μοιράζονται το κρεβάτι, αλλά δεν επιδίδονται σε σε ξ.επαφές μεταξύ τους. Οι νεαρές γυναίκες επιτρέπεται να επιλέγουν άνδρες για συvουσία.

Υπάρχουν αρκετοί άνδρες που ενδιαφέρονται να πλαγιάσουν με αυτές τις γυναίκες και αυτές μπορούν να επιλέξουν να ζευγαρώσουν με κάποιον από αυτούς.

Σύμφωνα με το έθιμο της φυλής Kurya, οι νέες γυναίκες πρέπει να μείνουν έγκυος σε αρσενικό παιδί, καθώς θεωρείται ο νόμιμος κληρονόμος της γηραιότερης γυναίκας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το 45% των γυναικών που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 15-49 ετών έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στην περιοχή Mara, τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας εκτοξεύτηκαν στο 72%, που είναι το υψηλότερο στην Τανζανία. Έτσι, αυτοί οι γάμοι αποδεικνύεται ότι είναι χρήσιμοι στην πρόληψη αυτού του φαινομένου, των γάμων με αvήλικα και τον ακρωτηριασμό των γεv. οργάνων.

Σύμφωνα με τον νόμο της φυλής Kurya, μόνο οι άνδρες έχουν το δικαίωμα να κληρονομούν περιουσία και οι γυναίκες πρέπει να εξασκήσουν το συγκεκριμένο έθιμο, προσαρμοσμένο για την απόκτηση του δικαιώματος στην περιουσία τους. Έτσι, οι γυναίκες παντρεύονται νεαρές γυναίκες που μπορούν να γεννήσουν κληρονόμους για λογαριασμό τους.

Η ομοφυλοφιλία απαγορεύεται αυστηρά στο χωριό και στην φυλή.

Η Dinna Maningo, δημοσιογράφος της εφημερίδας Mwananchi έγραψε, «Στην πολυγαμική, πατριαρχική κουλτούρα της Kurya, όπου οι άνδρες χρησιμοποιούν τις αγελάδες ως νόμισμα για να αγοράσουν πολλές συζύγους, έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεότερων γυναικών που επιλέγουν να παντρευτούν μια άλλη γυναίκα αντ” αυτού. Αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συμφωνία δίνει τους περισσότερη δύναμη και ελευθερία. Συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα ενός σταθερού σπιτικού με τη δυνατότητα να επιλέξουν τον δικό τους αρσενικό σύντροφο. Ο γάμοι μεταξύ γυναικών επίσης βοηθούν να μειωθεί ο κίνδυνος της ενδοοικογενειακής βίας, οι γάμοι με αvήλικα και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεv. οράνων. Δυστυχώς, αυτά τα προβλήματα είναι διαδεδομένα στην κοινωνία μας. Ευτυχώς όμως, οι νεότερες γυναίκες είναι πιο ενήμερες σήμερα και αρνούνται να ανεχθούν μια τέτοια μεταχείριση.»

http://pestaneagr.blogspot.gr/2016/09/photos.html

Playboy: Για πρώτη φορά γυναίκα με μαντίλα στο περιοδικό

Playboy: Για πρώτη φορά γυναίκα με μαντίλα στο περιοδικό (pics, vid)


Η 22 χρονη Αμερικανίδα δημοσιογράφος γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα που φωτογραφίζεται με μαντίλα για το γνωστό περιοδικό Playboy. 

Η Noor, που φοράει τζιν, δερμάτινο μπουφάν και "σταράκια", αναφέρει πως στόχος της είναι να γίνει η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια με μαντίλα στην εμπορική αμερικανική τηλεόραση. Εκτιμά ότι οι εμπειρίες της ως μουσουλμάνας την έχουν κάνει καλύτερη δημοσιογράφο. 

«Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω πώς το να είμαι μουσουλμάνα που φοράει μαντίλα, με έχει βοηθήσει να κερδίσω την εμπιστοσύνη. Ξέρω πως είναι να διαστρεβλώνεται η όποια διήγηση της κοινότητάς μας από τα εκάστοτε μέσα ενημέρωσης. Θέλω να πω την ιστορία σας», σημειώνει στη συνέντευξή της στο Playboy.
Ενώ δέχεται πολλά μηνύματα μίσους και κριτικής, η 22χρονη δεν διαβάζει και δεν δίνει σημασία στις απειλές που δέχεται διαδικτυακά. "Είναι απλά αρνητική ενέργεια και ανθυγιεινό. Θέλω να έχω ανθρώπους γύρω μου που με κρατούν προσγειωμένη", επισημαίνει.

Παράταση αιτήσεων έως τις 3 Οκτωβρίου για συμμετοχή εθελοντών εκπαιδευτικών διορισμένων ή μη στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Θηβαίων

koinoniko frontistirio thiva

Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( διορισμένους ή μη) επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία τους στους μαθητές του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Θηβαίων », προκειμένου να ενισχύσουν και να συμβάλουν δυναμικά στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  Ειδικότερα ζητούνται μαθηματικοί, φυσικοί, βιολόγοι και φιλόλογοι.
Καλούνται επίσης τα ιδιωτικά φροντιστήρια της περιοχής του Δήμου Θηβαίων να δηλώσουν συμμετοχή στην εν λόγω δομή, αναφέροντας τις θέσεις που προσφέρουν για δωρεάν φοίτηση σε αυτά, στα τηλέφωνα του Δήμου 2262350610 και 2262350652 ή στο e-mail dimosthivas@thiva.gr
•    Δηλώσεις συμμετοχής για ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr (στη δεξιά στήλη),  τις οποίες και θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail:dimosthivas@thiva.gr μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2016.
•    Όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση προσερχόμενοι στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Θηβαίων (τηλ. 2262350610)
Σημειώνεται ότι το Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Θηβαίων στηρίζει τη λειτουργία του στην εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει.

Φωτογραφίες: Μοντέλο σκίζει τα ρούχα του σε καμπάνια για τα δικαιώματα της γυναίκας

Φωτογραφίες: Μοντέλο σκίζει τα ρούχα του σε καμπάνια για τα δικαιώματα της γυναίκας

Η Κάρα Ντελεβίν υποδύθηκε τη γυναίκα που πέφτε θύμα βιασμού, μπαίνοντας για τα καλά στο ρόλο της

Γυναίκες βιάζονται, κακοποιούνται, πέφτουν θύματα κάθε μορφής βίας... Το φαινόμενο έχει αρχίσει να γιγαντώνεται και να συμβαίνει μαζικά σε πόλεις όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες, λόγω της ιδιαίτερης κουλτούρας που διακατέχει ορισμένους και του γενικότερου χάους που επικρατεί. Το διάσημο μοντέλο Κάρα Ντελεβίν, έσκισε κυριολεκτικά τα ρούχα της, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία, συμμετέχοντας σε μία καμπάνια για τα δικαιώματα των γυναικών, την οποία διοργάνωσε η Puma. 

Η εντυπωσιακή κοπέλα κάνει μία αναπαράσταση της πράξης βιασμού. Σκίζει τα ρούχα της, φανερώνοντας το στήθος και ουρλιάζει για να την ακούσουν οι περαστικοί και να τη σώσουν από τα χέρια του επίδοξου βιαστή της. Η Ντελεβίν φαίνεται να έχει μπει για τα καλά στο ρόλο που υποδύεται, καθώς δακρύζει, κλαίει, ουρλιάζει, παλεύει να ξεφύγει.

Τα μηνύματα στο σώμα της είναι συνθήματα. Το σώμα είναι «δικό μου» και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το αγγίζει δίχως την έγκρισή μου. Η καμπάνια έγινε για να παρουσιαστεί η νέα γκάμα των αθλητικών ειδών, αλλά εμπεριείχε και ένα σαφέ μήνυμας προς κάθε κατεύθυνση, άκρως επίκαιρο.

Δείτε τις θεματικές φωτογραφίες...


http://www.protothema.gr/

Την κατάργηση της ανδρικής κηδεμονίας ζητούν οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας

Την κατάργηση της ανδρικής κηδεμονίας ζητούν οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας

Την ανεξαρτησία τους από το σύστημα κηδεμονίας ζητούν χιλιάδες γυναίκες στη Σαουδική Αραβία, με αίτησή τους προς την κυβέρνηση της χώρας.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα οι γυναίκες χρειάζονται την συγκατάθεση κάποιου άντρα κηδεμόνα –συνήθως συζύγου, πατέρα ή συγγενή, ακόμα και γιου- για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να παντρευτούν και ορισμένες φορές για την εργασία και τις σπουδές τους, αλλά και για άλλες καθημερινές υποχρεώσεις.

Την αίτηση υπέγραψαν επώνυμα πάνω από 14.000 άτομα, ενώ επίσης συγκεντρώθηκαν πολλές ανώνυμες υπογραφές. Εκατοντάδες γυναίκες έστειλαν τηλεγραφήματα στο γραφείο του βασιλιά, με προσωπικά μηνύματα υποστήριξης της εκστρατείας.

Είχε προηγηθεί τον Ιούλιο αναφορά του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πάνω στα δικαιώματα των γυναικών στην Σαουδική Αραβία, που βρήκε ότι η θέση τους είναι πολύ υποβαθμισμένη. Αυτό στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί ένα σημαντικό ρεύμα στο Διαδίκτυο, που ζητούσε άμεση αλλαγή. Πολλές γυναίκες έγραψαν σχόλια, δημιούργησαν βίντεο και έργα τέχνης πάνω στο θέμα, το οποίο κυριάρχησε στο twitter.

Την αίτηση παρέδωσε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο η ακτιβίστρια Αζίζα αλ Γιούσεφ, αλλά την συμβούλευσαν να την ταχυδρομήσει. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει απάντηση.

Το σημαντικότερο για την Γιούσεφ είναι να οριστεί μια ηλικία, ανάμεσα στα 18 και τα 21, πέρα από την οποία οι γυναίκες να θεωρούνται ουσιαστικά ενήλικες, χωρίς την ανάγκη κηδεμόνα. Να έχουν δηλαδή την πλήρη ιδιότητα του πολίτη, με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αυτό συνεπάγεται.

Η Γιουσέφ είχε συλληφθεί το 2013 επειδή οδηγούσε στην πρωτεύουσα μαζί με μία άλλη γυναίκα, παρά το ότι οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να οδηγούν στη Σαουδική Αραβία. Δεν ανησυχεί ότι η αίτηση μπορεί να την βάλει σε μπελάδες. Ο εχθρός τέτοιων κινήσεων είναι η αδιαφορία. «Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με τις εκστρατείες μας, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Πάντα ελπίζουμε. Χωρίς ελπίδα δεν μπορείς να εργαστείς», δηλώνει. 

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Μια 20χρονη φοιτήτρια με HIV γέννησε ένα υγιές αγοράκι και στέλνει το μήνυμά της

Μια 20χρονη φοιτήτρια με HIV γέννησε ένα υγιές αγοράκι και στέλνει το μήνυμά της


Μια νεαρή φοιτήτρια η οποία κληρονόμησε τον ιό HIV από τη μητέρα της, μίλησε για την ανακούφιση της, όταν διαπιστώθηκε μετά τον τοκετό της ότι έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό.
Η 20χρονη Paida Mutopo από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε ότι έμαθε ότι ήταν φορέας του ιού HIV, όταν ήταν μόλις 11 ετών. Φοβόταν ότι ποτέ δεν θα αποκτούσε παιδιά και δεν θα έβρισκε κανέναν να την αγαπήσει.
Όμως η πρόοδος στη θεραπεία σημαίνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, ότι η ποσότητα ιού στο σύστημά της είναι πλέον ανιχνεύσιμη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια φυσιολογική, υγιή ζωή. Ήταν επίσης σε θέση να πάρει φάρμακα για να μειώσει τον κίνδυνο να μεταδώσει τον ιό στα παιδιά της.
Όταν πριν από πέντε μήνες, γέννησε το γιο της, ένιωσε ανακούφιση και ενθουσιασμό καθώς οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι ήταν απαλλαγμένη από τον ιό HIV. Γι' αυτό το λόγο μοιράζεται την ιστορία της και θέλει να διδάξει τον κόσμο ότι ο ιός HIV δεν είναι πλέον μια «ποινή θανάτου», όπως λέει.
«Όταν ανακάλυψα ότι ήμουν έγκυος ήμουν τόσο φοβισμένη και την ίδια στιγμή ήμουν τόσο ενθουσιασμένη», είπε και πρόσθεσε: «Όταν έμαθα ότι ήμουν θετική στον ιό HIV, σκέφτηκα ότι ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσω ένα παιδί κι αυτό ήταν κάτι που ήθελα στη ζωή μου». Η ίδια στέλνοντας το μήνυμά της για τον HIV είπε ότι παίρνει τρεις ταμπλέτες την ημέρα και κανείς φορέας δεν πρέπει να αισθάνεται «νεκρός».
Οι γιατροί πιστεύουν ότι η Paida, που γεννήθηκε στη Ζιμπάμπουε, κληρονόμησε τον ιό από τη μητέρα της, Mavis, η οποία δεν είχε καμία ιδέα ότι είχε τον ιό μέχρι να διαγνωστεί η κόρη της. Έχοντας να αντιμετωπίσει το σοκ της διάγνωσης της κόρης της και της δικής της, η Mavis ήταν συγκλονισμένη και γεμάτη αισθήματα ενοχής. Παρά το γεγονός ότι πέρασαν δύσκολα και το κοριτσάκι είχε αντιμετωπίσει την αποξένωση, πλέον ζουν μια φυσιολογική ζωή και δίνουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

gennise1

gennise2

gennise3

gennise4

gennise5Θηλυκό φύλο, όχι δεύτερο

Το 2012 η Ελβετική Credit Suisse εξέτασε 2.360 εταιρείες παγκοσμίως σε διάστημα 6 ετών και δημοσίευσε μία έκδοση η οποία κατέληγε πως ένας επενδυτής θα ήταν καλύτερα να τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις που είχαν τουλάχιστον μια γυναίκα στη διοίκηση απ’ ό,τι σε όσες δεν είχαν καμία, αφού οι πρώτες είχαν υψηλότερο μέσο return on equity (ROE) μεταξύ άλλων.

Η απρόσμενη επικράτηση του Brexit στο δημοψήφισμα του Ιουνίου έφερε μια γυναίκα στη θέση της πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου σχεδόν 26 χρόνια μετά τη Μ. Θάτσερ, τη Συντηρητική Τερέζα Μέι, η οποία θα κληθεί να φέρει εις πέρας την εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση για την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ. Την ίδια στιγμή, ο ηγέτης των Βρετανών Εργατικών μοιάζει αρκετά αποδυναμωμένος, πιθανότερη διάδοχός του προβάλλει η Α. Ιγκλ, ενώ σοβαρό ρόλο στις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις που απειλούν την ενότητα της Μεγάλης Βρετανίας φαίνεται να διαδραματίζουν πολιτικοί επίσης φύλου θηλυκού: στην περιοχή της Σκωτίας, η πρώτη υπουργός και πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος κυρίως, αλλά και οι επικεφαλής των δύο κομμάτων που ακολουθούν σε εκλογική δύναμη εκεί, καθώς και στη Β. Ιρλανδία, η (συν)επικεφαλής της Συνέλευσης της περιοχής. Απέναντι στη Βρετανή πρωθυπουργό μεταξύ των άλλων προέδρων και πρωθυπουργών τής ΕΕ θα βρίσκεται για να διαπραγματευτεί η επιδραστική Ευρωπαία ηγέτις Άνγκελα Μέρκελ, η πρώτη Γερμανίδα καγκελάριος και η μόνη γυναίκα που έχει λάβει ποτέ τον χαρακτηρισμό «Πρόσωπο της Χρονιάς» του περιοδικού Time — μόλις πέρυσι. Ταυτόχρονα, στην κορυφή της ισχυρότερης χώρας του πλανήτη με την οποία το ΗΒ διατηρεί στενή συμμαχική σχέση θα εκλεγεί πιθανότατα η Χίλαρι Κλίντον σε περίπου δύο μήνες, όσο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα υπηρετεί ως πρόεδρος η Τζ. Γιέλεν — αμφότερες οι πρώτες γυναίκες που κατακτούν τα αξιώματα αυτά στις ΗΠΑ. Ακόμα, στην Ουάσιγκτον, όπου το ΔΝΤ έχει την έδρα του, βρίσκουμε τη Γαλλίδα Κ. Λαγκάρντ, η οποία ασκεί μεγάλη επιρροή από τη θέση της γενικής διευθυντριας του Ταμείου, ενώ σε κάποιες από τις γνωστότερες εταιρείες στον κόσμο, όπως η General Motors, η Pepsico, η EasyJet ή η Yahoo, ηγούνται πάλι μερικές δυναμικές κυρίες.
Άρα, μήπως τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες οι γυναίκες δεν υποεκπροσωπούνται σημαντικά πλέον σε θέσεις ευθύνης, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευτεί πως ενδεχομένως δεν υπάρχουν πια προκαταλήψεις εις βάρος τους; Όχι. Χωρίς αμφιβολία, όχι.
Στην πολιτική η συμμετοχή των αντρών είναι εξωφρενικά μεγαλύτερη του ποσοστού που διατηρούν στο σύνολο του πληθυσμού, σχεδόν παντού στον κόσμο. Ενδεικτικά, σήμερα λιγότερο από το 7% των χωρών έχουν ποσοστό γυναικών στο κοινοβούλιο (Lower or Single House) μεγαλύτερο του 40%, και εξ αυτών μόνο δύο από τις 193 χώρες άνω του 50%. Από την άλλη, 39 διατηρούν μονοψήφιο ποσοστό κοινοβουλευτικών φύλου θηλυκού. Δέκα χρόνια πριν, μόλις 1 στις 100 χώρες κατέγραφαν ποσοστό μεγαλύτερο του 40%, ενώ 62 είχαν μονοψήφιο ποσοστό (σε σύνολο 189 χωρών). Στην Ευρώπη, που έχει αρκετά καλύτερη επίδοση, η μεγαλύτερη γυναικεία εκπροσώπηση φέτος ήταν στη βουλή της Σουηδίας με 43,6%, και ακολουθούν η Φινλανδία με 41,5% και η Νορβηγία με 39,6%, τη στιγμή που το ΗΒ (με τη φαινομενικά σημαντική γυναικεία πολιτική συμμετοχή) έρχεται 48ο στην κατάταξη: μόλις το 1/3 της Βουλής των Κοινοτήτων αποτελείται από γυναίκες. Οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ χαμηλότερα, στην 97η θέση, με τα 4/5 τόσο των μελών της Bουλής των Αντιπροσώπων (όσο και της Γερουσίας) να είναι φύλου αρσενικού. Όλα αυτά σύμφωνα με το Inter-Parliamentary Union.
Αλλά και σε θέσεις διοίκησης στις επιχειρήσεις οι άντρες είναι συντριπτικά περισσότεροι, σύμφωνα με μελέτη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Catalyst η οποία δημοσιεύτηκε πέρσι. Ενδεικτικά, το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών που περιλαμβάνονταν στους μεγάλους ευρωπαϊκούς μετοχικούς δείκτες ήταν 35,5% στη Νορβηγία, η οποία βρέθηκε στην πρώτη θέση στη γηραιά ήπειρο, 29,9% στη Φινλανδία και 29,7% στη Γαλλία, ενώ στην τελευταία θέση η Πορτογαλία είχε 7,9%. Στις ΗΠΑ παρατηρείται ξανά μια υστέρηση, αφού μόλις το 19,2% των μελών συμβουλίων διοίκησης των επιχειρήσεων του δείκτη S&P500 είναι γυναίκες, με το αντίστοιχο νούμερο να καταρρέει στην περιφέρεια της Ασίας-Ειρηνικού — για παράδειγμα, 10,2%  στο Χονγκ Κονγκ, και 3,1% στην Ιαπωνία. Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος είναι σημαντική στην Ευρώπη, αλλά στις ΗΠΑ παρατηρείται μικρή επιδείνωση μετά το 2005 ύστερα από μια δεκαετία συνεχούς βελτίωσης. Οπουδήποτε αλλού στον κόσμο απουσιάζουν οι θεσμικές ή οι ακτιβιστικές πιέσεις, δεν φαίνεται να υπάρχουν αξιοσημείωτες μεταβολές.
Προφανώς, η τόσο δυσανάλογη συμμετοχή των δύο φύλων σε συγκεκριμένες δουλειές —αν και δυστυχώς πιθανότατα όχι μόνο αυτό— αντανακλά στις διαφορές στις μέσες αμοιβές τους: οι γυναίκες πληρώνονται απαράδεκτα χειρότερα σε όλες τις χώρες της έρευνας του ΟΟΣΑ σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του οργανισμού. Η ποσοστιαία απόσταση της διαμέσου των μισθών για θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορεί να έπεσε στο 15% υπέρ των αντρών το 2010 από το 20% που βρισκόταν το 2000, ωστόσο το χάσμα παραμένει πολύ υψηλό. Ενδεικτικά, τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν το 39% που καταγράφηκε στην Κορέα, κατόπιν το 29% στην Ιαπωνία και το 21% στη Γερμανία, ενώ ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση —αυτή της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας— οι μισθοί για τους εργαζομένους θηλυκού φύλου ήταν αρκετά μικρότεροι — συγκεκριμένα, κατά 6%.
Τι πειράζουν όμως τα στερεότυπα και η δυσμενής προδιάθεση εναντίον των γυναικών, τα οποία φέρνουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους ή βάζουν εμπόδια στη συμμετοχή σε συγκεκριμένες διαδικασίες όπως η διοίκηση, όσους έχουν την καλή τύχη να μην τα αντιμετωπίζουν οι ίδιοι;
Το 2012 η Ελβετική Credit Suisse εξέτασε 2.360 εταιρείες παγκοσμίως σε διάστημα 6 ετών και δημοσίευσε μία έκδοση η οποία κατέληγε πως ένας επενδυτής θα ήταν καλύτερα να τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις που είχαν τουλάχιστον μια γυναίκα στη διοίκηση απ’ ό,τι σε όσες δεν είχαν καμία, αφού οι πρώτες είχαν υψηλότερο μέσο return on equity (ROE) μεταξύ άλλων. Επανέλαβαν μάλιστα την έρευνα τρία χρόνια αργότερα, και το συμπέρασμα ήταν ξανά το ίδιο. Συγκεκριμένα, το 2015 οι εταιρείες στις οποίες το συμβούλιο διοίκησης περιλάμβανε και τα δύο φύλα είχαν μέσο ROE από το 2005 14,1%, σε σχέση με 11,2% για εκείνες τις επιχειρήσεις με αμιγώς ανδρικά διοικητικά σχήματα. Άλλες έρευνες, από την άλλη, δεν έχουν βρει ότι η εταιρική απόδοση σχετίζεται στενά με την ποικιλία στο φύλο εκείνων που κατέχουν διοικητικές θέσεις. Πέρα από την όποια προσπάθεια ποσοτικοποίησης πάντως, προεκτείνοντας τον συλλογισμό θα λέγαμε ότι η αυθαίρετη αποποίηση ταλέντων κάθε υποσυνόλου ενός πληθυσμού (πολύ περισσότερο των γυναικών, που είναι σχεδόν όσες και οι άντρες) μόνο μείωση στην ωφέλεια του συνόλου μπορεί να επιφέρει. Βέβαια, στοιχεία όπως αυτά της παραπάνω έκδοσης της ελβετικής τράπεζας δεν θα είχαν κανένα νόημα ως επιχείρημα υπέρ της ποικιλίας και εναντίον των έμφυλων διακρίσεων αν δεν ήταν αρκετοί όσοι περιφρονούν τη σπουδαία πνευματική διαδρομή που έχει διανύσει η ανθρωπότητα απο τις προνεωτερικές της πεποιθήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση, η απάντηση θα περιοριζόταν στο προφανές: ανεξάρτητα από την έμφυλη ταυτότητά μας, η απόρριψη της ανισότητας των φύλων απορρέει από τα απαράγραπτα δικαιώματα των οποίων κάθε άνθρωπος είναι φορέας και είναι στενά συνυφασμένη με τον πολιτισμό του Διαφωτισμού.
Μιλάμε για μια κοινωνία δηλαδή στην οποία θα ήταν εμπεδωμένη «η ριζοσπαστική αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι άνθρωποι», όπως πολύ όμορφα έλεγε περιγράφοντας τον φεμινισμό γνωστή Αμερικανίδα κοινωνιολόγος.
Άρθρο του Χαράλαμπου Κακολύρη 

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις ενδοσχολικής βίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

llying

Η σχολική βία και ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών είναι πλέον ένα κοινωνικό πρόβλημα.
Ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι « bullying » και προέρχεται από το ρήμα « bully» που σημαίνει «πληγώνω ή τρομοκρατώ ή υποχρεώνω κάποιον με τη βία να κάνει κάτι που δεν θέλει».
Αποτελεί φαινόμενο που ενισχύεται από τη λάθος αντιμετώπισή του, καθόσον τα περισσότερα περιστατικά αποσιωπούνται, διότι θεωρείται ότι στιγματίζουν τους θύτες, τα θύματα και το κύρος του σχολείου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό έχει πολλές και σοβαρές επιπτώσεις, τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία, όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, ενίοτε με επικίνδυνες συνέπειες και τραγικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι γονείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να μην παραβλέπουν τις εξής συμπεριφορές-κινήσεις:
• Χειρονομίες, σπρωξιές, ξυλοδαρμούς
• Φραστικές επιθέσεις, βρισιές, απειλές, προσβολές
• Εκβιασμούς, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων
• Κλοπές
• Σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση
• Αποκλεισμός από παρέες, παιχνίδια, δραστηριότητες
Ενδείξεις που πιθανόν να υποδηλώνουν ότι ένα παιδί έχει πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού είναι:
• Μειωμένη διάθεση ή άρνηση να πάει στο σχολείο με πρόσχημα αδιαθεσία
• Αδικαιολόγητες απουσίες
• Απροσδόκητη μαθησιακή πτώση που αποτυπώνεται με βαθμούς που πέφτουν
• Στα διαλείμματα περνά το χρόνο του γύρω από τους εκπαιδευτικούς και τα γραφεία
• Αλλάζει τις διαδρομές από και προς το σχολείο
• Τα ρούχα του είναι συχνά κατεστραμμένα
• Έχει σημάδια και μελανιές στο σώμα ή άλλες ενδείξεις επίθεσης και αποφεύγει να εξηγήσει πώς συνέβησαν.
• Χάνει συχνά τα πράγματά του
• Ζητάει συχνά λεφτά
• Αρνείται να συμμετέχει σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
• Υπάρχουν επίμονες ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή του
• Παραπονιέται για ψυχοσωματικά προβλήματα.
Ο γονιός οφείλει:
• Να συζητά με το παιδί του για τα δικαιώματά του, τους κανόνες συμπεριφοράς στο σχολείο και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου
• Να ενισχύει τη φιλία και να αναδεικνύει την αλληλεγγύη της παρέας
• Να ενημερώνεται από του εκπαιδευτικούς για τη συμπεριφορά του παιδιού του εντός του σχολείου
• Να διαβεβαιώσει το παιδί – θύμα ότι δεν ευθύνεται το ίδιο για ό,τι έχει συμβεί
• Να του υπενθυμίζει ότι το νοιάζεται και ότι ο ρόλος του είναι να το προστατεύει
• Να το παροτρύνει σε συζήτηση για σχετικά θέματα και να του εξηγεί ότι η κοινοποίηση περιστατικών δεν αποτελεί «κάρφωμα»
• Να απευθύνεται έγκαιρα στους εκπαιδευτικούς και στη διεύθυνση του σχολείου
• Να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας, εφόσον το κρίνει αναγκαίο